top of page

UTBILDNING FÖR FRAMTIDEN

Kursmaterialet är tvärvetenskapligt och framtaget utifrån evidensbaserad  branschledande kurslitteratur i samarbete med Idrottsmedicinare, Beteendemedicinare, Psykologer, Idrottsvetare, Hälsostrateger, Fysioterapeuter och Pedagoger.

VI SOM ARBETAR

Anna Nordström
Anna Nordström

Docent, Överläkare 

Anna arbetar som medicinskt ansvarig överläkare på Arbets- och Beteendemedicinskt Centrum, Västerbottens läns landsting och forskar kring fysisk aktivitet som en friskfaktor vid olika sjukdomstillstånd. Anna föreläser om neurologiska sjukdomar, lungsjukdomar samt anpassad träning för barn och ungdomar, gravida och äldre.

Jonas Johansson

Idrottsfysiolog, Medicine doktor 

Jonas arbetar som projektkoordinator vid Arbets- och Beteendemedicinskt Centrum, Västerbottens läns landsting och forskar kring fysisk aktivitet, fall och frakturer. Jonas föreläser om fysisk aktivitet, inaktivitet, träningsfysiologi, testmetodik och metabola sjukdomar. 

Per Andersson

Pedagog & IT-ansvarig

Per är lärare vid Universitets Pedagogiskt Lärande center och har som specialområde IT och pedagogik. Per ansvarar för pedagogiskt upplägg och IT för utbildningen.

Ann-Margrethe Iseklint

Hälsostrateg & Idrottsvetare

Ann-Margerethe arbetar som folkhälsostrateg och tillgänglighetsstrateg vid Umeå kommun och brinner för frågor om fysisk aktivitet och naturen. Ann-Margerethe föreläser kring träning i natur och miljö samt träningsmetoder, 

Cecilia Edström

Fysioterapeut & Hälsoutvecklare

Cecilia arbetar som hälsoutvecklare vid Folkhälsostaben, Västerbottens läns landsting. Cecilia är FaR ansvarig vid Västerbottens läns landsting och föreläser om FaR metodiken

Nils Berginström

Legitimerad Psykolog

Nils arbetar som psykolog vid Neurocentrum, Västerbottens läns landsting och forskar kring skallskador, mental trötthet och testmetodik. Nils föreläser kring motiverande samtalsteknik samt psykiatriska tillstånd.

Andreas Hult

Molekylärbiolog & Medicine Doktor

Andreas arbetar som forskare vid Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet och forskar kring objektiva mätmetoder för fysisk aktivitet. Andreas föreläser om biologiska effekter av fysisk aktivitet.

Taru Tervo

Fysioterapeut & Medicine Doktor

Taru arbetar som forskningsansvarig vid Idrottshögskolan, Umeå Universiet och forskar om fysisk aktivitet och påverkan på vårt skelett. Taru föreläser om muskuloskeletala systemet, värk och cancer.

KONTAKTA OSS

Nyfiken? Kontakta oss!

Om du är intresserad av uppdragsutbildning kan du läsa mer här eller kontakta oss på:
info.folkhalsa@umu.se
bottom of page