top of page

TVÅ NÄTBASERADE UTBILDNINGAR I EGEN STUDIETAKT!

“Utbildning
för
KRAFT-strateger”

motsv. 7.5 hp

VILKEN UTBILDNING ÄR FÖR DIG?

Detta är en utbildning för Dig som vill lära Dig mer om fysisk aktivitet och hälsa och är legitimerad vårdpersonal. 

 

Vi erbjuder idag denna utbildning som sommarkurs, motsvarande 10 veckors halvtidsstudier, vid Umeå Universitet. Kursen belyser betydelsen av fysisk aktivitet för hälsa, välbefinnande och sjukdomstillstånd och anpassas till arbetsmetodiken Fysisk aktivitet på recept och Du tränar på att skriva ut FaR recept.

 

Kursen sker helt nätbaserat i Din egen studietakt. Det finns videos, föreläsningar och interaktiva övningar. Förhör och realistiska patienter med problem som Du får lösa gör det både roligt och enkelt att komma ihåg allt Du behöver. Student som fullföljer denna kurs erhåller högskolepoäng samt certifiering som KRAFT-strateg. 

“Utbildning
för
KRAFT-instruktörer”

motsv. 7.5 hp

Detta är en utbildning för Dig som vill lära Dig mer om fysisk aktiviet och har ett starkt intresse för fysisk aktivitet och hälsa.

 

Vi erbjuder idag denna utbildning som sommarkurs vid Umeå Universitet. Kursen motsvarar 10 veckor halvtidsstudier  och betydelsen av fysisk aktivitet för hälsa, välbefinnande och sjukdomstillstånd belyses och anpassas till arbetsmetodiken Fysisk aktivitet på recept och tränar på att ta emot klienter med FaR recept. 

 

Kursen är sker helt nätbaserat i Din egen studietakt. Det finns videos, föreläsningar och interaktiva övningar. Förhör och realistiska patienter med problem som Du får lösa gör det både roligt och enkelt att komma ihåg allt Du behöver. Student som fullföljer denna kurs erhåller högskolepoäng samt certifiering som KRAFT-instruktör.

VILKEN PROFESSION TILLHÖR DU?

bottom of page