top of page

Cecilia - en engagerad ungdomsledare

Här kommer ytterligare en intervju med en av våra KRAFT-lärare. Vi tycker det är extra roligt att uppmärksamma deras glödande engagemang och givetvis känns det värdefullt att ge er lite bättre koll på vilken roll de har i KRAFT och vad de gör när de inte undervisar hos oss.

Hej Cecilia och stort grattis till vinsten för bästa ungdomsledare i Umeå kommun på

Idrottsgalan, hur känns det?

SVAR: Jag är mycket glad och hedrad. Att vara ungdomsledare innebär ett stort ansvar då det gäller att vara en bra vuxenförebild och att få denna utmärkelse värmer hjärtat.

Du jobbar som hälsoplanerare, vad gör en sådan? SVAR: Mitt uppdrag innebär att jag arbetar strategiskt med folkhälsa riktat mot befolkning, medarbetare och organisation. Ett mycket brett och intressant arbete där vi framförallt fokuserar på en god och jämlik hälsa för alla.

Vilken roll har du i KRAFT? SVAR: Jag ingår i projektgruppen och föreläser om Fysisk aktivitet på Recept, FaR.

På vilket sätt går dessa uppdrag i hand med varandra? SVAR: Jag ansvarar för utvecklande av metoden FaR inom Västerbottens läns landsting och ingår även i nationella nätverk gällande fysisk aktivitet. KRAFT kan ses som ett intressant komplement till befintlig utbildning inom fysisk aktivitet i förebyggande och behandlande syfte.

Vem har mest nytta av KRAFT-utbildningen? SVAR: Framförallt personer som ordinerar fysisk aktivitet och de som tar emot dessa personer i olika aktiviteter, dvs både förskrivare av fysisk aktivitet, strateger, och instruktörer i olika organisationer.

Hur når man olika typer av personer när det gäller att uppmuntra dem till att vara fysiskt aktiva? SVAR: I samtal med patienter eller kunder så kan man genom att ställa öppna frågor hjälpa personen att själv komma fram till motivationsnivå och möjligheter att komma igång med fysisk aktivitet, men också att hjälpa denna person till en aktivitet som passar. Uppföljning av detta samtal är viktigt då det gäller att få personen att hålla kvar vid sin aktivitet eller möjlighet att justera ordinationen ifall det inte riktigt var rätt.

#utbildning #lärare

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Inga taggar än.
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page