top of page

CERTIFIERA DIG OCH VISA DIN KOMPETENS!

Utbildningsportal 
för
KRAFT-strateger
Utbildningsportal
för
KRAFT-instruktörer

Detta är en utbildning för Dig som vill lära Dig mer om fysisk aktivitet och hälsa och är legitimerad vårdpersonal. Klicka på "Välkommen in" och Du kommer att komma till vår utbildningsportal. 

För att kunna komma in i utbildningsportalen behöver Du vara antagen till utbildningen. Här kan du även välja att återställa ditt lösenord.

Detta är en utbildning för Dig som vill lära Dig mer om fysisk aktivitet och har ett starkt intresse för fysisk aktivitet och hälsa. Klicka på "Välkommen in" och Du kommer att komma till vår utbildningsportal. 

För att kunna komma in i utbildningsportalen behöver Du vara antagen till utbildningen. Här kan du även välja att återställa ditt lösenord.

bottom of page