top of page

Kursen är uppdelad i ett antal olika teman vilka ger dig en helhetsbild över hur arbetet med fysisk aktivitet som sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling kan se ut. Varje moment innehåller ett antal inspelade videoföreläsningar och examineras med flervalsfrågor. Under vissa moment tillkommer även uppgifter som ska lösas. Den obligatoriska kurslitteraturen är listad i anslutning till varje moment och utgår ifrån FYSS vilket är gratis tillgängligt via www.fyss.se.

Efter godkänd anmälan får du ett mail med inloggningsuppgifter som gör att du kommer åt kursplattformen. Hur denna ser ut exemplifieras med bildlänkar nedan:

Kursplattform bild 1

Kursplattform bild 2

Kursplan

bottom of page