top of page

Utbildning fysisk aktivitet och hälsa på distans

Välkommen till KRAFT!

Välkommen till KRAFT - en utbildning för vård och omsorg samt aktörer inom hälsosektorn för att främja kunskap kring fysisk aktivitet och hälsa. 
 
En utbildning när Du vill, var Du vill!
bottom of page