Utbildning fysisk aktivitet och hälsa på distans

Välkommen till KRAFT!

Välkommen till KRAFT - en utbildning för vård och omsorg samt aktörer inom hälsosektorn för att främja kunskap kring fysisk aktivitet och hälsa. 
 
En utbildning när Du vill, var Du vill!
  • Wix Facebook page
  • Twitter Social Icon
  • Pinterest Social Icon

Vi vill särskilt uppmärksamma:

Hållbar hälsa, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet

Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet